«

»

cze 14 2020

Lista obecności z upoważnieniem…

W załączeniu przesyłam wzór „Lista obecności z upoważnieniem jako załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego, dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno – oświatowej (spotkania, wycieczki) składanych przez ZOW oraz Koła przy KM/P PSP”.

Prezes
W. Marasz

Upoważnienie i lista dla kół (4)