«

»

maj 29 2020

Komunikat

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa informuje, że Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 21.04.2020r. na posiedzeniu niejawnym dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod numerem KRS 0000834841
STOWARZYSZENIE ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
UL. PROSTA 32 87-100 TORUŃ
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR – PREZYDENT TORUNIA

TM