«

»

sie 07 2018

Koło w Szkole Podoficerskiej wznowiło działalność

Na emeryckim spotkaniu 6 czerwca 2018r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy postanowiono wznowić działalność Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i powołano Zarząd Koła w składzie:
1. Prezes – Leszyński Medard,
2. V-ce Prezes – Wawerka Mariusz,
3. Skarbnik – Walczak Jarosław,
4. Sekretarz – Stelmachowicz Jan.

Prezes Koła
Medard Leszyński

Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki gratuluje i życzy wielu sukcesów.

Prezes Włodzimierz Marasz