«

»

lis 09 2016

IV posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

Dnia 11 października 2016 r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego. Obiekt Komendy został oddany do użytku w czasie tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Uczestników spotkania powitał Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Rutkowski oraz Prezes Koła przy Komendzie Powiatowej kol. Sławomir Ryś.
Gośćmi posiedzenia byli:
1. st. bryg. Janusz Halak – Komendant Wojewódzki PSP,
2. Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński,
3. st. kpt. Ewa Raciniewska – Naczelnik Wydziału Kadr,
4. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski.
Na samym początku wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRPRP” następującym działaczom:
1. Teresa Sławatycka z Koła przy KM PSP w Grudziądzu, V-ce Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Skarbnik Koła przy KM PSP w Grudziądzu, staż w Związku 16 lat.
2. Genowefa Szpręglewska z Koła przy KM PSP w Grudziądzu, V-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, staż w Związku 16 lat.
3. Jery Jurczenia z Koła przy KP PSP w Chełmnie, Skarbnik Koła, należał do założycieli Koła, staż w Związku 16 lat.
4. Roman Jarosz z Koła przy KP PSP w Brodnicy, był w grupie inicjatorów i założycieli Koła, członek Komisji Rewizyjnej, staż w Związku 16 lat
5. Jan Śródkowski z Koła przy KP PSP w Brodnicy,Członek Zarządu Koła, inicjator życia kulturalnego w Kole, staż w Związku 8 lat.
6. Zbigniew Łupaczewski z Koł przy KP PSP w Golubiu – Dobrzyniu. Wiceprezes Koła, organizator wycieczek.
Program posiedzenia obejmował między innymi następujące zagadnienia:
1. Informacja Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW Włodzimierz Marasza o działaniach w ostatnim półroczu tj. od 3 posiedzenia, które odbyło się 07 kwietnia 2016 r w KM PSP w Bydgoszczy. Między innymi poinformował o spotkaniu Prezydium ZW z Komendantem Wojewódzkim st. bryg. Januszem Halakiem dnia 27 kwietnia 2016 r podczas którego złożyliśmy gratulacje w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego oraz awansem na stopień st. bryg. Omówiliśmy z Komendantem bieżące sprawy Związku. Prezes zrelacjonował również posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRPRP, które odbyło się na terenie naszego województwa w dniach 18 – 19 kwietnia 2016 r w Łubiance.
2. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia sztandaru ZG ZEiRPRP dnia 07 pazdziernika 2016 r w KW PSP w Warszawie, które przedstawił st. bryg. w st. spocz. Konrad Przybylak. W uroczystości Kujawsko-Pomorski ZW reprezentowali kol.: Konrad Przybylak, Włodzimierz Marasz, Janusz Kopczyński, Tadeusz Banach, Sławomir Stefański.
3. Działalność socjalna – informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej st. kpt. Ewa Raciniewska. Kol. Janusz Kopczyński wystąpił z wnioskiem aby zwiększyć wysokość dofinansowania z funduszu socjalnego na wycieczki organizowane przez ZW z 30 zł aktualnie do 50 zł. ZW podjął uchwałę o wystąpieniu w tej sprawie do Komendanta Wojewódzkiego.
4. Działalność Koła przy KP PSP w Żninie omówił Prezes kol. Sławomir Ryś. Pod względem „uzwiązkowienia „ Koło należy do czołówki wojewódzkiej – 29 członków / w.g. sprawozdania za 2015 r/. W skład Zarządu wchodzą:
1. Prezes – Sławomir Ryś,
2. V-ce Prezes – Tadeusz Michalak,
3. Sekretarz – Bogdan Białecki,
4. Skarbnik – Lech Pilarski,
5. Członek – Alina Kryger,
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Łopata.
Na zakończenie Prezes W Marasz podziękował Komendantowi Powiatowemu za udzieloną pomoc w organizacji Plenarnego Posiedzenia, zapewnienie doskonałych warunków do pracy Zarządu Wojewódzkiego oraz przygotowanie wycieczki, wręczając książkę „20 lat ZEiRPRP 1994-2014” z dedykacją.
Słowa podziękowania skierowano także do Prezesa Słwomira Rysia oraz członków Zarządu Koła za ich zaangażowanie przy obsłudze posiedzenia.
Po obradach Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Rutkowski oraz Jego Zastępca bryg. Jarosław Umiński zapoznali uczestników z nową siedzibą Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oddanej do użytku 21 maja 2016 roku.
Zdjęcia Tadeusz Banach

Włodzimierz Marasz