«

»

maj 06 2020

Fundusz socjalny 2020

W „Planie podziału na 2020 r. środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dokonano zmian w rozdz. II pkt. 7/ dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowych a mianowicie: dofinansowanie organizowanych przez ZOW oraz Koła spotkań w wysokości 40 zł na jednego uprawnionego emeryta/rencistę oraz członka rodziny na podstawie listy uczestników. Wzór listy uczestników otrzymają prezesi Kół oraz KM/P PSP. Lista musi być sporządzona na komputerze.

Prezes Włodzimierz Marasz