«

»

maj 24 2016

Dzień Strażaka 2016 w Tucholskim Kole

Zarząd Koła przy Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka, które odbyło się w piątek 13 maja 2016r. o godz. 16 w Domu Rzemiosł w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej 22. Zebranie otworzył Prezes Włodzimierz Marasz witając licznie przybyłych emerytów oraz Komendanta Powiatowego bryg. Waldemara Kierzkowskiego. Sekretarz Koła kol. Urszula Musolf odczytała życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka 2016. Prezes Koła złożył życzenia wszystkim emerytom. Zwrócił się z prośbą do Komendanta Powiatowego o przekazanie życzeń od emerytów pracownikom Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz działaczom OSP. Zapoznał z działaniami jakie podejmuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP na rzecz emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Poinformował o przygotowaniach do wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu ZEiRP. Komendant Powiatowy złożył życzenia wszystkim emerytom, zapoznał z realizowanymi zadaniami w zakresie remontów, zmianą na polbrukową nawierzchnię na placu Komendy oraz inwestycyjnymi zamierzeniami na najbliższą przyszłość. Zaprosił emerytów na uroczystość Dnia Strażaka w Komendzie, która odbędzie się w czwartek dnia 9 czerwca 2016r. W miłej atmosferze, przy wspólnym stole uczczono kolejny Dzień Strażaka. W czasie rozmów przypominano lata służby i dzielono się wspomnieniami

Zarząd Koła