«

»

maj 15 2017

5 Plenarne Posiedzenie V Kadencji Kujawsko-Pomorskiego ZW

Tradycyjnie już Posiedzenie Plenarne Kujawsko-Pomorskiego ZW odbyło się jako wyjazdowe, tym razem gospodarzem była Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy a miejscem obrad sala szkoleniowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy (Fordonie). We wtorek, dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 Komendant Miejski st. bryg. Janisław Buller przywitał przybyłych członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów Kół i pokrótce scharakteryzował stan ochrony przeciwpożarowej. Prezes Koła przy KM kol Tadeusz Banach przywitał w imieniu zrzeszonych w nim członków. Posiedzenie rozpoczęto dekoracją odznakami„Zasłużony dla ZEiRPRP”:
1. st. bryg. Romana Kłosa Komendanta Powiatowego PSP w Nakle n. Notecią za opiekę nad Kołami Związku: przy Komendzie Powiatowej w Nakle n. Notecią oraz Koła przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Szubinie.
2. kol. Krzysztofa Klafta – członka Koła przy Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy, członka Komisji Rewizyjnej, aktywisty Koła.
Wręczono podziękowania Zarządu Głównego za wkład finansowy na rzecz ufundowania sztandaru
1. Prezesowi Towarzystwa Ubezpieczeniowego Mentor,
2. Kol. Ireneuszowi Kędziorskiemu Prezesowi Koła przy KP PSP w Brodnicy.
Realizując program Posiedzenia głos zabrali:
A. Włodzimierz Marasz Prezes K-P ZW przedstawił najważniejsze zagadnienia nad którymi pracował ZW w okresie od ostatniego Posiedzenia, które odbyło się 11 października 2016 r w Żninie. Omówił sprawozdania roczne Kół za 2016 rok oraz sprawozdanie roczne K-P ZW za 2016 rok. Na zaproszenie st. bryg. Janusza Halaka K-P Komendanta Wojewódzkiego oraz dh. Zdzisława Dąbrowskiego Prezesa ZOW ZOSP uczestniczył w spotkaniu noworocznym strażaków 14 stycznia 2017 r w Łubiance. Przypomniał o wcześniejszym przygotowaniu wniosków zarówno na odznaki brązowe, srebrne lub złote „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadawanej przez MSW jak i odznaki „Zasłużony dla ZEiRPRP” nadawanej przez Zarząd Główny ZEiRPRP.
B. Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński szczegółowo poinformował o dokonanej kontroli ZW w dniu 03 marca 2017 r. Komisja pracowała w składzie Janusz Kopczyński, Teresa Sławatycka, Krzysztof Talaśka, Jan Wojciechowski, Janusz Zefert. Wnioski Komisji: apel do prezesów i skarbników Kół o przestrzeganie instrukcji finansowej oraz terminowe przekazywanie składek do ZW najpóźniej do 31 grudnia.
C. St. kpt. Ewa Raciniewska – Naczelnik Kadr, Przewodnicząca Komisji Socjalnej przedstawiła rozliczenie środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów za 2016 rok oraz odpowiadała na pytania. Poinformowała o decyzji Komendanta Wojewódzkiego zwiększającej stawki dzienne na wycieczki organizowane przez Związek.
D. V-ce Prezes K-P ZW Andrzej Zwierzyński omówił niektóre fakty zawarte w książce „20 lat Związku . . .” a dotyczące K-P ZW. Wspomniał o zapisanych tam działaczach jeszcze przed powstaniem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu, który powstał 26 maja 1999 roku. Najpierw bo 19 stycznia 1995 r powołano Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Prezesem wybrano Halinę Rutkowską. Jeden z założycieli – kol. Jan Rosikiewicz nadal aktywny bo jest Prezesem Koła w JRG w Szubinie. W Toruniu natomiast 3 października 1997 r. powstało Koło, Prezesem Jan Miklaszewski.
E. Wszystkim Prezesom przekazano „Informator dla Seniora” wydanie III Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Kol. Włodzimierz Manikowski z Koła przy KM w Bydgoszczy przekazał na dekorację biura ZW obrazki z zdjęciami zbiorowymi wycieczek w Brodnicy, Wąbrzeźnie i Inowrocławiu.
Kol. Sławomir Stefański Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie zaprosił na kolejne Posiedzenie do Chełmna. Kończąc Posiedzenie Prezes ZW złożył wszystkim członkom Związku serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka.
Posiedzenie protokołowała kol. Ewa Gołumska.
F. Po zrealizowaniu programu uczestnicy zapoznali się z Jednostką oraz sprzętem na jej wyposażeniu.

Opracował: Włodzimierz Marasz