«

»

maj 27 2024

25-lecie Koła ZEiRP RP w Brodnicy

Dnia 15 maja 2024 roku w Restauracji „Zacisze”koło Brodnicy Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brodnicy obchodziło 25-lecie powstania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście:
Przedstawiciel władz krajowych Z E i R P RP w Warszawie , V-ce Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZOW Janusz Czepek.
Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego ZOW Mieczysław Chrapiński, p. o. Komendanta Powiatowego P S P w Brodnicy mł. bryg. mgr inż. Robert Czarnecki, Z-ca Komendanta Powiatowego P S P w Brodnicy st. kpt. mgr Krzysztof Natucki oraz byli Komendanci KP PSP w Brodnicy.
Po przywitaniu gości Prezes Koła przedstawił krótki rys historyczny okresu 25 lat działalności Koła ZEiRP RP w Brodnicy.
Na wniosek Koła w Brodnicy Prezydium Zarządu Głównego przyznało odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” następującym osobom:
kol. Zbigniew Musiałkiewicz
kol. Roman Ruciński
kol. Jan Zdunowski Odznaki wręczał Janusz Czepek w asyście z Sekretarzem ZOW – Mieczysławem Chrapińskim.
Zarząd Koła w Brodnicy uhonorował najbardziej zasłużonych członków medalami okolicznościowymi z okazji 25-lecia.
Medale wręczał Janusz Czepek oraz p.o. KP PSP mł.bryg. mgr inż. Robert Czarnecki.
W tym roku w szeregi członków wstąpił Kol. Jacek Szałkowski, któremu Prezes Koła wręczył legitymację i odznakę związkową.
Koło na moje ręce otrzymało od p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy statuetkę z życzeniami a kol. Janusz Czepek złożył życzenia dla członków Koła w imieniu Prezesa ZG oraz Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZOW i przekazał List Gratulacyjny.
Po części oficjalnej wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i zasiedliśmy do biesiadowania w miłej i wesołej atmosferze.

Zdjęcia: Jerzy Kreński i Sławomir Szmidt.
Prezes Koła Ireneusz Kędziorski.