«

»

maj 25 2019

20-lecie Koła w Wąbrzeźnie

W dniu 23 maja 2019 roku Wąbrzeskie Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej obchodziło jubileusz 20-lecia jego powstania. W spotkaniu oprócz członków koła uczestniczyli:
1. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Włodzimierz Marasz.
2. Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Sławomir Herbowski.
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie st.bryg. Janusz Woźniak.
4. Burmistrz Wąbrzeźna Pan Tomasz Zygnarowski.
5. Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie asp. Justyna Jakielaszek.
6. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wąbrzeźnie dh. Jarosław Herbowski.
7. Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie Pan Stanisław Kwiatkowski.
Uroczystość otworzył Prezes Koła Janusz Kopczyński witając przybyłych członków koła oraz zaproszonych gości.
Następnie powiedział kilka słów o działalności koła w okresie minionego 20-lecia rozpoczynając od pierwszych lat, gdzie głównie organizowane były spotkania z okazji DNIA STRAŻAKA, spotkania bożonarodzeniowe i noworoczne. W miarę upływu lat oraz nabierania doświadczenia działalność naszą rozszerzyliśmy o organizację wycieczek. W czasie naszych wojaży zwiedziliśmy nasz kraj od morza po góry, postawiliśmy nasze stopy 1602m npm /ŚNIEŻKA/ ale również zjechaliśmy 600 m pod powierzchnię ziemi /kopalnia soli KŁODAWA/, były gorące kąpiele w wodach termalnych w UNIEJOWIE oraz na Malcie w POZNANIU. Po kilu latach postanowiliśmy organizować nasze wyjazdy poza granice kraju. Zwiedziliśmy między innymi: LWÓW, BRATYSŁAWĘ, BUDAPESZT, WIEDEŃ i PRAGĘ. W 2011 roku miała miejsce długo oczekiwana wycieczka do PARYŻA i BRUKSELI oraz wypoczynek na wyspie Tropikalnej pod Berlinem. W następnych latach były niezapomniane wycieczki do pięknej CHORWACJI, którą odwiedzaliśmy kilkakrotnie. W pamięci mamy również następne wycieczki do HISZPANII, WŁOCH oraz wypoczynek na przepięknej MAJORCE.
Jubileusz ten był również okazją do wręczenia odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP” naszemu koledze byłemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Wąbrzeźnie – Zdzisławowi Piotrowskiemu.
Wręczone zostały legitymacje nowym członkom koła : Annie Węglerskiej, Barbarze Henryszewskiej, Elżbiecie Kopczyńskiej, Mirosławie Chrapińskiej i Krzysztofowi Chojnickiemu.
Członkowie założyciele koła otrzymali listy gratulacyjne, a Prezes Janusz Kopczyński i Skarbnik Ryszard Henryszewski dodatkowe podziękowania na 20 lat pełnienia swoich funkcji.
Wszyscy zaproszeni goście oraz członkowie koła otrzymali okolicznościowe medale pamiątkowe wybite specjalnie z okazji 20-lecia naszego koła.
Tradycją naszych spotkań są życzenia składane tym członkom, którzy w danym półroczu obchodzą swój okrągły JUBILEUSZ poczynając od 65 urodzin. Tak było i tym razem, życzenia
i kwiaty otrzymali – kol. Radzimiński Henryk 70 latek – miał to szczęście urodzić się 4 maja, czyli w Dzień Strażaka, dlatego też został i jest nadal DUCHEM strażackim oraz – kol. Biernacki Andrzej 65 latek , który urodził się 10 maja.
Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości, odczytywanie listów gratulacyjnych, życzenia powodzenia i dalszych lat aktywnej działalności.
Po zakończeniu części oficjalnej był wspólny obiad, kawa i ciasto oraz serdeczne rozmowy, wspominanie minionych lat i oglądanie kroniki naszego koła.

Tekst: Marek Węglerski
Zdjęcia: Anna Węglerska