«

»

kwi 28 2018

19 integracyjna wycieczka wojewódzka Rypin 19 kwietnia 2018 r.

Członkowie Kujawsko-Pomorskiego ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół zapoznali się z kolejnym miastem powiatowym z jego bogatą historią oraz atrakcyjnymi zabytkami. Program przygotował bryg. Robert Wiśniewski Komendant Powiatowy oraz Jędrzej Zimnicki Prezes Koła przy KP.
Rypin, jedno z najstarszych miast polskich, liczące niecałe 17 tys. mieszkańców, miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego położone w Szwajcarii Dobrzyńskiej już w XI w stało się kasztelanią (pózniejszy powiat).
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od lekcji historii w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej (dawny szpital) oraz „Domu Kaźni”, w którym w pierwszych miesiącach II wojny Selbstschutz mordował zgodnie z przygotowaną jeszcze przed wybuchem wojny listą, mieszkańców miasta – Polaków i Żydów. Zwiedziliśmy 3 kościoły. Kościół ewangelicko – augsburski, kościół parafialny należący do diecezji pomorsko – wielkopolskiej. Najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce i obecnie jedyny Kościół Luterański w Polsce. Kościół Św. Trójcy – gotyk krzyżacki, budowany w latach 1340 – 1349.
Kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa z witrażami każdy o powierzchni 212 m2 (największe w Polsce, drugie co do wielkości w Europie), przedstawiające Ostatnią Wieczerzę, Stworzenie Świata, Sąd Ostateczny, Ducha Świętego.
Zdjęcia: T. Banach
Opracował: W. Marasz