«

»

maj 05 2012

Znaczki organizacyjne Związku

Zarząd Wojewódzki zamierza zamówić w Zarządzie Głównym znaczki organizacyjne (dla członków Kół). Im więcej zamówień, tym tańsze.
Cena zostanie przedstawiona po negocjacji.
W związku z powyższym proszę Kolegów Prezesów Kół o złożenie zamówienia
u Koleżanki Ewy Gołumskiej w KW PSP w Toruniu (tel. 56 6580172)
do dnia 25 maja 2012r.

Zarząd Wojewódzki