«

»

kwi 04 2014

Zaproszenie na VII Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu

Kol. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Kół.
Serdecznie zapraszam na VII Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się dnia 27 marca 2014r. (czwartek) o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie ul. Łunawska 3a.

W programie:

  1. Spotkanie z bryg. mgr inż. Karolem Utratą Komendantem Powiatowym PSP w Chełmnie.
  2. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia ZW.
  3. Wyniki kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
  4. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy KW PSP.
  5. Prezentacja Koła ZEiRP RP przy KP PSP w Chełmnie.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał.

Po posiedzeniu zostaniemy zapoznani z warunkami służby oraz sprzętem na wyposażeniu JRG w Chełmnie. Dodatkową atrakcją Posiedzenia będzie wycieczka po mieście, którą poprowadzi Prezes miejscowego Koła kol. Sławomir Stefański. Z historią oraz zabytkami Chełmna uczestników Posiedzenia zapozna przewodnik turystyczny.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne uczestnictwo.
Niezależnie od członków ZW i WKR oraz Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejsce.
Do obsługi Posiedzenia z Torunia wyjedzie autokar. Zachęcamy do skorzystania z przejazdu na trasie Toruń – Chełmno – Toruń. Zgłoszenia przyjmuje Kol. Ewa Gołumska.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes
Włodzimierz Marasz