«

»

kwi 02 2013

Zaproszenie na V Plenarne Posiedzenie

Serdecznie zapraszam na V Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2013r. (czwartek) o godzinie 9.00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 ul. Olsztyńska 6.
W programie:

  1. Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP w Toruniu.
  2. Informacja ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia ZW.
  3. Wyniki kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
  4. Sprawozdawczość za 2012 rok.
  5. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy KW PSP.
  6. Opłacalność składek członkowskich za 2012 rok.
  7. Prezentacja Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Toruniu.

Po posiedzeniu zostaniemy zapoznani ze sprzętem na wyposażeniu JRG oraz odbędzie się wycieczka autobusem KW PSP – propozycja Komendanta Miejskiego PSP oraz Prezesa Koła przy KM PSP.
Członków ZW, WKR oraz Prezesów Kół proszę o niezawodne uczestnictwo i punktualne przybycie.
W razie niemożności uczestniczenia proszę o zapewnienie zastępstwa.
Środki transportu proszę uzgadniać z Komendantami Miejskimi/Powiatowymi PSP jak najwcześniej.

Z pozdrowieniami Prezes ZW
Włodzimierz Marasz