«

»

wrz 20 2012

Zaproszenie na IV Plenarne Posiedzenie

Serdecznie zapraszam na IV Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się dnia 11 pazdziernika 2012 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
W programie:

 • Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP w Inowrocławiu.
  Informacja ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia ZW.
  Program obchodów XX-lecia ZEiRP RP.
 • Trybunał Konstytucyjny a rewaloryzacja emerytur w marcu 2012 roku.
 • Wystąpienie Gości.
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy KW PSP.
 • Opłacalność składek członkowskich za 2012 rok.
  Informacja o działalności Koła przy KM PSP w Inowrocławiu.
 • Sprawy bieżące.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwał.
 • Zwiedzanie obiektów KM PSP w Inowrocławiu.

Po posiedzeniu odbędzie się wycieczka po Inowrocławskim Uzdrowisku – propozycja Komendanta Powiatowego PSP oraz Prezesa Koła ZEiRP.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne uczestnictwo. Niezależnie od członków ZW i WKR oraz Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego koła przydziela się 1 miejsce . W razie niemożności uczestniczenia proszę o zapewnienie zastępstwa. Środki transportu proszę uzgadniać z Komendantami Miejskimi/Powiatowymi PSP jak najwcześniej.

Prezes ZW
Włodzimierz Marasz