«

»

wrz 18 2019

Odszedł na wieczną służbę

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w wieku 52 lat zmarł nasz kolega śp. bryg. w st. spocz. Jarosław Umiński były Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żninie, członek Koła przy KP PSP w Żninie oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.
Uroczystości pogrzebowe w piątek 20 września 2019 r. o godz. 12.00 na cmentarzu Bydgoszcz – Osówiec ul. Spokojna. Cześć Jego pamięci!

Kujawsko Pomorski
Zarząd Wojewódzki