«

»

kwi 05 2021

Odeszła na wieczną służbę!

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że dnia 2 kwietnia 2021 r. zmarła śp. st. ogn. w st. spocz. Urszula Musolf wieloletnia funkcjonariuszka.
Służbę rozpoczęła 1 stycznia 1966 r., prowadząc sprawy organizacyjno – kadrowe w KP SP, KR SP oraz KP PSP w Tucholi. Wieloletnia działaczka ZEiRP RP, Sekretarz w Zarządzie Koła, delegatka na III Zjazd Wojewódzki.
Pogrzeb odbędzie się w środę 7 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Św Jakuba Apostoła w Tucholi. Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie Zmarłej składa Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Oddział Wojewódzki oraz koleżanki i koledzy z Koła przy KP PSP w Tucholi.

Cześć Jej pamięci.