«

»

paź 19 2013

Warte zapisania w kronikach

Dnia 10 października 2013 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu na sali Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na Rządzu, przy ul. Strażackiej 1 odbyło się wyjazdowe VI Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP.
W załączeniu migawki fotograficzne kol. Tadeusza Banacha z obrad oraz z wycieczki po Grudziądzu.
Sprawozdanie wkrótce.

W. Marasz