«

»

gru 19 2012

Waloryzacja 2012 – Dla tych co złożyli odwołania do Sądu Okręgowego

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dla tych co rezygnują z dalszego dochodzenia swoich roszczeń, na stronie ZG ZEiRP znajduje się wzór wystąpienia do Sądu Okręgowego o wycofanie wniesionego pozwu.
Jest to sprawa pilna aby uchronić się od ew. kosztów.
Ponadto znajduje się także wzór skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich aby podejmował dalsze działania zwracające uwagę na dyskryminujące traktowanie nas przez władze. Zdaniem Zarządu Głównego jak i tut. Zarządu Wojewódzkiego, skargę taką powinien wysłać każdy z nas.
Serdecznie zachęcam.

Prezes ZW
Włodzimierz Marasz