«

»

paź 21 2014

VIII Posiedzenie Plenarne ZW

Wab_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 15 października 2014r. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie rozpoczęło się kolejne wyjazdowe – VIII Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego poświęcone w szczególności XX-leciu działalności naszego Stowarzyszenia. Wszystkich przybyłych powitał gospodarz st. bryg. Sławomir Herbowski – Komendant Powiatowy.
Uroczystą część Posiedzenia rozpoczął bryg. Janusz Halak, który odczytał Postanowienie MSW o nadaniu odznak oraz uchwały ZG o nadaniu honorowych odznak.
Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wręczył st. bryg. Bogdan Sowiński – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego KW PSP w asyście Włodzimierza Marasza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego następującym działaczom:

 1. Leszek Jakubowski – Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
 2. Marian Erdman – Koło przy JRG w Szubinie (z uwagi na chorobę wręczono w domu).

Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” otrzymali:

 1. Tadeusz Banach – Prezes Koła przy KM PSP w Bydgoszczy,
 2. Mieczysław Chrapiński – Koło przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
 3. Piotr Warmiński – Prezes Koła przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
 4. Józef Krzoska – Prezes Koła przy KP PSP w Nakle nad Notecią,
 5. Dariusz Domagalski – Koło przy KP PSP w Lipnie,
 6. Jadwiga Erdman – Koło przy JRG w Szubinie (wręczono w domu z uwagi na chorobę),
 7. Włodzimierz Manikowski – Koło przy KM PSP w Bydgoszczy,
 8. Henryk Szymczak – Koło przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
 9. Krzysztof Talaśka – Koło przy KM PSP w Bydgoszczy,
 10. Jan Wojciechowski – Koło przy KP PSP w Brodnicy.

Wręczenia dokonał Prezes Włodzimierz Marasz w asyście st. bryg Bogdana Sowińskiego Zastępcy KW PSP.
Po relacji z centralnych obchodów XX-lecia Związku w Częstochowie oraz przedstawieniu faktów i osób z naszego województwa działających w tym okresie w strukturach Zarządu Głównego, Prezes ZW wręczył medale honorowe XX-lecia:

 1. st. bryg. Bogdanowi Sowińskiemu – Z-cy Kujawsko-Pomorskiego KW,
 2. bryg. Januszowi Halakowi – Naczelnikowi Kadr – Przewodniczącemu WKS,
 3. st. bryg. Sławomirowi Herbowskiemu – Komendantowi Powiatowemu w Wąbrzeźnie (wręczenia dokonał wspólnie z Prezesem miejscowego Koła),
 4. Stanisławowi Szwedowi – Dyrektorowi Biura Operacyjnego „Mentor” SA.

Wręczenia dokonano w imieniu Zarządu Głównego przekazując jednocześnie list z podziękowaniem za wsparcie finansowe uroczystości XX-lecia.
Następnie medale honorowe certyfikowane na Koła przekazano na ręce wszystkich Prezesów Kół działających w województwie.
W związku z 20-leciem st. bryg. Bogdan Sowiński przekazał list z życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego oraz miniaturkę samochodu z czasów aktywności zawodowej najstarszych emerytów.
Pamiętano o jubileuszowych urodzinach członków Związku. List z gratulacjami i życzeniami od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego wręczył Z-ca KW wraz z Prezesem ZW:

 1. Janowi Rosikiewiczowi Prezesowi Koła przy JRG w Szubinie – z okazji 80 urodzin,
 2. Gerardowi Mroczyńskiemu Prezesowi Koła przy KM PSP w Grudziądzu – z okazji 75 urodzin.

Uśmiechnięte Koleżanki z życzeniami i wiązankami kwiatów uświetniły te jubileusze.
W części roboczej omówiono następujące tematy:

 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Janusz Kopczyński przedstawił wyniki kontroli, jaka została przeprowadzona dnia 3 czerwca 2014 r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do protokołu. Przewodniczący wystąpił z apelem o systematyczne wpłacanie składek na konto Zarządu Wojewódzkiego. Corocznie występują opóźnienia z nielicznych, powtarzających się Kół.
 2. bryg. Janusz Halak Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalnej pomówił stan środków oraz zmiany w Regulaminie, które na wniosek naszego Zarządu zatwierdził Komendant Wojewódzki.
 3. Prezes ZW omówił zadania na najbliższy okres z podkreśleniem przygotowań do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach oraz do V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Przedstawił uchwałę nr 31/V/2014 Zarządu Głównego z dnia 19.06.2014 w sprawie terminarza wyborczego. Ponieważ jest to ostatnie Posiedzenie K-P ZW Prezes złożył podziękowania wszystkim członkom ZW i WKR. Kompletem pamiątkowym z centralnych uroczystości XX-lecia Związku uhonorował następujących działaczy:
  1. Ewa Gołumska – Sekretarz ZW,
  2. Andrzej Zwierzyński – V-ce Prezes ZW,
  3. Tadeusz Banach – członek Prezydium ZW.
 4. V-ce Prezes ZW Andrzej Zwierzyński przedstawił projekt „Uchwały nr 2/2014 K-P z dnia 15 października 2014 r ZW w sprawie ustalenia terminarza wyborczego władz K-P ZW i ilości delegatów na V Wojewódzki Zjazd Delegatów w 2015 roku”, która po przegłosowaniu została przyjęta.
 5. Janusz Kopczyński Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie przedstawił członków Zarządu Koła oraz pochwalił się osiągnięciami w działalności, szczególnie turystycznej. Koło pod względem ilości jest czwartym w województwie.

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim za udział w Posiedzeniu, życząc udanych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach.
Zdjęcia: Tadeusz Banach

Opracowanie
WM