«

»

paź 25 2010

VIII Plenarne Posiedzenie

Sprawozdanie z przebiegu VIII Plenarnego Posiedzenia Kujawsko – Pomorskiego ZW ZEiRP RP.
Dnia 19 października 2010 r w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Świeciu n/Wisłą o godzinie 10.00 odbyło się – ostatnie już w III kadencji Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP – VIII Plenarne Posiedzenie.
W Posiedzeniu wzięli udział:
– członkowie Zarządu Wojewódzkiego,
– Wojewódzka Komisja Rewizyjna,
– Prezesi Kół, – Zarząd Koła przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
– przedstawiciel emerytów i rencistów KP PSP w Świeciu n. Wisłą.
Posiedzenie zaszczycili swoją obecnością:
– Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski,
– Komendant Powiatowy PSP w Świeciu n.Wisłą – bryg. mgr inż. Janisław Buller,
– Kapelan Strażaków woj. kujawsko-pomorskiego bryg. ks. Zenon Rutkowski,
– Naczelnik Wydziału Kadr KW, Przewodniczący Komisji Socjalnej – bryg. mgr inż. Janusz Halak.
Komendant Powiatowy serdecznie przywitał wszystkich przybyłych ciesząc się z wyboru Świecia na przeprowadzenie obrad Zarządu Wojewódzkiego. Przedstawił charakterystykę powiatu oraz omówił warunki służby. W czasie przerwy zapoznał z strażnicą oraz sprzętem na wyposażeniu Jednostki. Zanim rozpoczęto obrady, uczczono minutą ciszy oraz modlitwą poprowadzoną przez Kapelana pamięć Kolegi Stefana Lemańskiego – Prezesa Koła przy KP PSP w Nakle n. Notecią, który zmarł 18 sierpnia 2010 roku w wieku 74 lat.
Powołano Komisję uchwał i wniosków w składzie:
Jan Rosikiewicz – przewodniczący oraz członkowie: Janusz Kopczyński i Jerzy Kreński.
Następnie wręczono dyplom od Prezesa ZG ZEiRP RP oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł delegacji z Koła przy KM PSP w Grudziądzu – Prezesowi Koła Gerardowi Mroczyńskiemu i Kol. Czesławie Pacan prowadzącej Kronikę Koła za zajęcie VII miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Kronik.
Przywitano, zaproszony na Posiedzenie Zarząd Koła przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim, które powstało dnia 27 maja 2010 r, życząc wiele sukcesów a szczególnie zadowolenia z działalności na rzecz środowiska emeryckiego. Natomiast przedstawicielowi emerytów i rencistów KP PSP w Świeciu n. Wisłą kol. Andrzejowi Starszakowi złożono podziękowania za przybycie, życząc wytrwałości, aby doprowadzić do założenia Koła, które zintegruje środowisko emeryckiego z powiatu świeckiego i włączy się w ochronę ich interesów, uprawień socjalno-bytowych itp.
W związku z upływem 4 letniej kadencji, omawiając akcję zebrań sprawozdawczo – wyborczych Kół, wszystkim Prezesom wręczono po 3 egzemplarze nowych Statutów naszego stowarzyszenia oraz druki zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Dokumenty z zebrań razem z rocznymi sprawozdaniami mają wpłynąć do Zarządu Wojewódzkiego do końca stycznia 2011 r.
Podjęto również działania dla przygotowania Wojewódzkiego Zjazdu, ustalając liczbę mandatów, termin oraz miejsce jego przeprowadzenia. Przegłosowano w tej sprawie uchwałę. Zjazd odbędzie się w SPP w Bydgoszczy. Ponadto zwrócono się do obecnego na Posiedzeniu Z-cy Komendanta Wojewódzkiego o pomoc w przygotowaniu i organizacji Zjazdu.
W swoim wystąpieniu st. bryg. Tadeusz Milewski podziękował obecnym na obradach działaczom Kujawsko – Pomorskiemu Związku Emerytów za zaangażowanie oraz zapewnił o swojej sympatii i poparciu.
W czasie trwania obrad, przedstawiciele Stowarzyszenie Diabetyków w Świeciu, z którym współpracuje na co dzień Komenda Powiatowa, przeprowadzili badania ciśnienia krwi i poziomu cukru wszystkim uczestnikom obrad i udzielili porad.
Posiedzenie protokołowała kol. Ewa Gołumska – sekretarz ZW a obsługę fotograficzną zapewnił kol. Andrzej Zmitrowicz.
Po zakończeniu obrad odbyła się wycieczka po ziemi świeckiej, której trasę zaproponował Komendant Powiatowy. Pierwszym punktem było zwiedzenie Domu Misyjnego Św. Arnolda Janssena w Laskowicach, gdzie zwiedzaliśmy między innymi Muzeum Misyjno – Etnograficzne Księży Werbistów. Następnie zwiedziliśmy Elektrownię Gródek, którą 24 kwietnia 1923 r prezydent RP Stanisław Wojciechowski uroczyście uruchomił. Była największą hydroelektrownią w Polsce. Projekt techniczny i lokalizację opracowano w Gdyni w 1912 roku. Do budowy przystąpiono na kilka dni przed I wojną światową, w lipcu 1914 roku. Po powrocie Pomorza do Polski (1920r.) budowę przejęło Starostwo Krajowe Pomorskie.
Owacjami oraz pismem z podziękowaniami od Zarządu Wojewódzkiego podziękowano Komendantowi Powiatowemu za gościnę i opiekę. Pracowity dzień w miłej i serdecznej atmosferze zakończono wspólnym posiłkiem.
Dziękujemy sponsorowi, Kol. Stanisławowi Młodziankiewiczowi za finansowe wsparcie.

Opracował:
Włodzimierz Marasz