«

»

kwi 26 2013

V Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW

Dnia 18 kwietnia 2013 roku od godziny 9.00 rozpoczął obrady Kujawsko-Pomorski ZW, tym razem w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej na ul. Olsztyńskiej 6.
Obrady zaszczycili swoją obecnością:

  • Z-ca KW PSP st. bryg. Bogdan Sowiński,
  • Komendant Miejski PSP st. bryg. Kazimierz Stafiej,
  • Naczelnik Wydziału Kadr KW bryg. Janusz Halak,
  • Naczelnik Ośrodka Szkolenia bryg. Adam Dominikowski.

Funkcję gospodarza Posiedzenia pełnił Kol. Stanisław Młodziankiewicz Prezes Koła przy KM PSP w Toruniu. Po otwarciu Posiedzenia Prezes ZW wspólnie z Z-cą Komendanta Wojewódzkiego udekorował odznaczeniami „Zasłużony dla Związku EiRP RP” następujących Kolegów:

  • Edward Beska – Koło przy KP PSP w Chełmnie,
  • Andrzej Zwierzyński – Koło przy KP PSP w Inowrocławiu,
  • Jerzy Kreński – Koło przy KP PSP w Brodnicy,
  • Ryszard Gumowski – Koło przy KW PSP w Toruniu.

Bardzo ważnym i uroczystym punktem obrad było powołanie nowych Kół.
Uchwałą Nr 1 Kujawsko-Pomorskiego ZW z dnia 18 kwietnia 2013 r powołano Koło przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku oraz przy Komendzie Powiatowej w Żninie. Akty powołania wręczył Prezes ZW, V-ce Prezesowi Koła w Włocławku oraz Prezesowi Koła w Żninie.
Natomiast Uchwałą Nr 2 K-P ZW z dnia 18 kwietnia 2013 r na funkcje członków Zarządu Wojewódzkiego powołano Kolegów:

  • Sławomira Bartlewskiego z Koła przy KM PSP w Włocławku,
  • Sławomira Rysia z Koła przy KP PSP w Żninie.

W sprawozdaniu złożonym przez Prezesa ZW główne tematy to: sprawozdawczość, sprawy socjalne emerytów, odznaczenia, posiedzenia Prezydium. Program obrad zdominowały jednak sprawy funduszu socjalnego emerytów oraz „Społecznego protestu obywatelskiego”. Podjęte przez Zarząd Główny oraz Federację formy protestu przedstawił V-ce Prezes Andrzej Zwierzyński. Prosił Prezesów Kół o szerokie rozpropagowanie Protestu nie tylko wśród emerytów.
W dyskusji zabrali głos Goście Posiedzenia. W swoim wystąpieniu Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Sowiński zapoznał uczestników z aktualną problematyką w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w województwie oraz planach na przyszłość. Zapewnił o swojej sympatii oraz pomocy, na którą mogą liczyć emeryci. Złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka.
Komendant Miejski w Toruniu przedstawił specyfikę miasta i powiatu toruńskiego oraz atrakcje turystyczne.
O bieżącej pracy Komisji Socjalnej mówił jej Przewodniczący bryg. Janusz Halak. Przedstawił analizę wykorzystania funduszu w 2012 r. oraz odpowiadał na pytania i propozycje dot. rozdziału funduszu.
Po zakończeniu obrad, z działalnością Ośrodka Szkolenia KW zapoznał Naczelnik bryg. Adam Dominikowski.
W programie turystycznym obejrzano seans w Planetarium oraz zwiedzono stadion Motoareny.
Dziękujemy Naczelnikowi Ośrodka Szkolenia bryg. Adamowi Dominikowskiemu za przygotowanie sali i zapewnienie obsługi kelnerskiej na Posiedzeniu.
Obrady protokołowała Kol. Ewa Gołumska.
Serwis zdjęciowy Kol. Tadeusz Banach.

Prezes ZW
Włodzimierz Marasz