«

»

cze 14 2014

Spotkanie z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Dnia 10 czerwca 2014r. w Warszawie uczestniczyłem w Posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP, na które przybył Prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki (objął funkcję w 2013r.) W swoim wystąpieniu przedstawił 5 głównych celów przyjętych na ostatnim Zjeździe Federacji w marcu 2014 r.
Są to:

  1. Obrona godności i honoru funkcjonariusza.
  2. Przygotowanie dokumentów do rewaloryzacji emerytur i rent. Założenia opracowuje biuro prawne na zlecenie Federacji.
  3. Awans w stopniu bez skutków finansowych.
  4. Równouprawnienie przy przyznawaniu odznaczeń.
  5. Monitorowanie i obrona funduszu socjalnego.

Życzymy powodzenia. Wspierajmy te działania według naszych możliwości.
Będziemy się interesować realizacją powyższych celów.
Zachęcam do odwiedzenia stronki Federacji: www.fssm.pl.
Członkami Federacji jest wiele stowarzyszeń, jak m.in.:
Związek Żołnierzy WP, Stowarzyszenie EiR Policji, KZ EiR Służby Więziennej, ZEiR Straży Granicznej, Związek BF Służb Ochrony Państwa.

Włodzimierz Marasz
Członek Zarządu Głównego ZEiRP RP