«

»

sie 01 2013

Społeczny protest w obronie funduszu socjalnego – ciąg dalszy…

W związku z letnią przerwą w pracach Sejmu RP, prezesi zarządów głównych organizacji emerytów i rencistów, których dotyczy redukcja poziomu funduszu socjalnego, postanowili wznowić akcję zbierania podpisów.
Jest więc możliwość oraz potrzeba zwiększenia ilości podpisów również w naszym województwie, a szczególnie włączenia członków rodzin, przyjaciół oraz strażaków PSP, których ta redukcja będzie również dotyczyła z chwilą przejścia w stan spoczynku. Zwracam się szczególnie do tych kolegów i ich rodzin, którzy najwięcej korzystają z pomocy socjalnej.
Kolegom prezesom przesłaliśmy pocztą pismo z wzorem druku na podpisy. W załączeniu również / druk listy/ do pobrania. Bardzo ważne jest czytelne wypełnienie, aby nie odrzucono żadnego głosu.
Kolegów Prezesów proszę o przekazanie wypełnionych druków do KW PSP do 26 sierpnia 2013r.

Prezes ZW
W.Marasz