«

»

kwi 05 2011

Protokół ukonstytuowania się ZW

Protokół nr 1/2011
z ukonstytuowania się Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. kujawsko – pomorskiego z dnia 29 marca 2011 roku.
Działając na podstawie art. 31 ust. 2 Statutu ZEiRP RP Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki postanawia ukonstytuować się następująco:
Prezes – Marasz Włodzimierz
V-ce Prezes – Zmitrowicz Andrzej
V-ce Prezes – Zwierzyński Andrzej
Sekretarz – Gołumska Ewa
Skarbnik – Gumowski Ryszard
Członek Prezydium – Mroczyński Gerard
Członek Prezydium – Młodziankiewicz Stanisław
Członek Prezydium – Banach Tadeusz
Członek – Chrapiński Mieczysław
Członek – Frączek Jerzy
Członek – Kreński Jerzy
Członek – Krzoska Józef
Członek – Pawłowski Lech
Członek – Rosikiewicz Jan
Członek – Stefański Sławomir
Członek – Szyjkowski Stanisław
Członek – Szymczak Henryk
Członek – Warmiński Piotr

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz