«

»

kwi 05 2011

Protokół ukonstytuowania się WKR

Protokół nr 1/2011
z ukonstytuowania się Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 29 marca 2011 roku.
Działając na podstawie art. 38 ust. 3 Statutu ZEiRP RP Wojewódzka Komisja Rewizyjna postanawia ukonstytuować się następująco:
Przewodniczący – Kopczyński Janusz
Z-ca Przewodniczącego – Sławatycka Teresa
Sekretarz – Grzegorek Bogusława
Członek – Suwisz Zbigniew
Członek – Talaśka Krzysztof

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Kopczyński Janusz