«

»

lis 20 2012

Posiedzenie Prezydium ZW

W czwartek, 15 listopada 2012r. o godz. 10.00 w biurze, w KW PSP w Toruniu, odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP, na które przybyło 6 członków Prezydium (1 nieobecny – usprawiedliwiony) oraz Przewodniczący WKR.
Tematyka Posiedzenia:

  1. Ocena Posiedzenia ZW w Inowrocławiu – podziękowano kol. Andrzejowi Zwierzyńskiemu za zaangażowanie Zarządu Koła przy KP PSP w Inowrocławiu w przygotowanie obrad oraz części turystycznej.
  2. Stan kół i członków w województwie na tle danych krajowych.
  3. Sprawozdawczość za 2012r.
  4. Opłacalność składek członkowskich za 2012r. wprowadzenie w życie uchwały Zarządu Głównego o zmianie wysokości składek.
  5. Odznaczenia 2013r. – wnioski do KW zgodnie z obowiązującym limitem oraz „Za zasługi dla ZEiRP RP” poprzez ZW do ZG.
  6. Przygotowanie V Posiedzenia ZW – propozycje wyboru KP PSP.

Ponadto kol. Lech Młodziankiewicz podjął się przygotowania propozycji wycieczki dla członków Związku z województwa do Krakowa w I półroczu 2013 r.
Kol. Andrzej Zmitrowicz przedstawił propozycje dotyczące kroniki ZW, którą wstępnie zaprezentuje na posiedzeniu ZW w 2013 roku.

Prezes
Włodzimierz Marasz