«

»

mar 06 2015

Posiedzenie Komisji Socjalnej

We wtorek, dnia 10 marca 2015r. Komisja Socjalna przy Komendancie Wojewódzkim rozpatrzy złożone wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego. Proszę o niezawodne przybycie członków Komisji.

Prezes K-P ZW