«

»

maj 20 2013

Posiedzenie Komisji Socjalnej

W środę dnia 05 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Komendzie Wojewódzkiej PSP odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej. Bardzo proszę o niezawodny udział członków. Wnioski o zapomogi proszę składać przed w/w terminem.

Prezes ZW