«

»

gru 12 2013

*****Pilne*****

Pismem z dnia 11 grudnia 2013r. Komendant Wojewódzki PSP ustalił termin składania wniosków na odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” na 30 grudnia 2013r.
W związku z powyższym proszę o pilne skontaktowanie się z KM/P PSP w sprawie wniosku dla wytypowanego emeryta.
Wszelkich informacji i pomocy udziela sekretarz ZW kol. Ewa Gołumska.

Prezes K-P ZW
Włodzimierz Marasz