«

»

kwi 15 2013

Nowe Koło na mapie województwa

Z inicjatywy Kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Żninie oraz Kolegi Sławomira Rysia, dnia 09 kwietnia 2013 r. godz. 10.00 na spotkaniu w Komendzie Powiatowej przy ul. Spokojnej 24, w obecności 18 emerytów i rencistów, powołano Koło przy Komendzie Powiatowej i wybrano następujący skład Zarządu:

  1. Prezes – Sławomir Ryś,
  2. V-ce Prezes – Tadeusz Michalak,
  3. Sekretarz – Bogdan Białecki,
  4. Skarbnik – Lech Pilarski,
  5. Członek – Alina Krygier.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Kolegów:

  1. Przewodniczący – Zbigniew Łopata,
  2. Sekretarz – Sławomir Wachowski,
  3. Członek – Leszek Kitowski.

Na przedstawiciela do Zarządu Wojewódzkiego wybrano Prezesa Koła Kol. Sławomira Rysia. W zebraniu uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW Włodzimierz Marasz oraz Z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Jarosław Umiński. Zarządowi gratulujemy i życzymy wiele sukcesów. Komendantowi Powiatowemu bryg. mgr inż. Grzegorzowi Rutkowskiemu dziękujemy za udzieloną pomoc i prosimy o dalszą opiekę nad weteranami strażackimi z Pałuk.
Na V Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP dnia 18 kwietnia 2013 r uroczyście wręczono Prezesowi Koła oficjalny akt powołania Koła oraz decyzję Zarządu Wojewódzkiego o powołaniu Kol. Sławomira Rysia do składu Zarządu Wojewódzkiego na funkcję członka.

Opracował: W.Marasz
Zdjęcia: H.Kurowski oraz T.Banach