«

»

gru 05 2012

Komunikat

Koleżanki, Koledzy.
Zrodziła się inicjatywa odbudowania struktur Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak wiecie Stowarzyszenie w swoich podstawowych celach ma za zadanie szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej. Do celów również należy organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia i integracja całego środowiska. Stowarzyszenie daje możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw.
W miesiącu styczniu 2013 r. zostanie przeprowadzone spotkanie mające na celu wykrystalizowanie grupy członków, co do których zostaną postawione zadania statutowe i rozpocznie się tworzenie Oddziału.
Mając na uwadze zagadnienia terminowe, jak również logistyczne przygotowanie miejsca spotkania, prosimy o przekazanie akcesu uczestnictwa w pierwszym spotkaniu grupy inicjatywnej (deklaracji członkowskiej).
W załączeniu przesyłamy deklarację członkowską.
Przedmiotowe deklaracje prosimy przekazać do dnia 28.12.2012 r. na adres: pocztowy lub e-mail: kol. Rafał Marasz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4 85-158 Bydgoszcz e-mail: rmarasz@kmpspbydgoszcz.pl
W przypadku pytań polecamy kontakt telefoniczny:
kol. Rafał Marasz – 693-998-421 (KM PSP Bydgoszcz),
kol. Artur Kiestrzyn – 604-506-998 (KP PSP Inowrocław),
kol. Adam Kiełbasiewicz – 500-104-765 (KP PSP Chełmno),
kol. Grzegorz Sadowski – 605-087-166 (KM PSP Włocławek). W przypadku pytań dotyczących samego Stowarzyszenia polecamy stronę internetową: http://www.sitp.home.pl/
Termin pierwszego spotkania zostanie przekazany stosownym zawiadomieniem do zainteresowanych osób.

Do pobrania Deklaracja członkowska.

ikona_pdf

Do pobrania