«

»

mar 26 2010

Koleżanki Koledzy

Serdecznie zapraszam na VII Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 10.30 w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu Dobrzyniu.
W programie:
– Spotkanie z Komendantem Powiatowym.
– Przedstawienie Planu podziału środków funduszu socjalnego na 2010r. przez Przewodniczącego Komisji Socjalnej KW PSP.
– Wystąpienie Gości.
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za 2009 rok.
– Przywitanie nowego Koła powstałego przy KM PSP w Bydgoszczy.
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
– Wystąpienie Prezesa Koła przy KP PSP w Golubiu Dobrzyniu.
– Sprawozdawczość Kół oraz opłacalność składek.
– Dyskusja.
– Podjęcie uchwał.
Po Posiedzeniu odbędzie się wycieczka.
Bardzo proszę o niezawodne uczestnictwo. W razie niemożności uczestniczenia proszę o zapewnienie zastępstwa. Środki transportu proszę uzgadniać z Komendantami Powiatowymi PSP jak najwcześniej.

Otrzymują:
1. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego.
2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
3. Prezesi Kół.
4. Zarząd Koła w Golubiu Dobrzyniu.

Do wiadomości:
1. Komendant Wojewódzki PSP woj. kujawsko-pomorskiego.
2. Komendant Powiatowy PSP w Golubiu Dobrzyniu.

Toruń, dnia 26 marca 2010 roku.

Z pozdrowieniami
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz