«

»

wrz 20 2013

Kol. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół

Serdecznie zapraszam na VI Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się dnia 10 października 2013r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Grudziądzu JRG 2 ul. Strażacka 1.
W programie:

  1. Wręczenie odznaczeń.
  2. Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP w Grudziądzu.
  3. Informacja ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia ZW.
  4. Wyniki kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
  5. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy KW PSP.
  6. Prezentacja Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Toruniu.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwał.

Po posiedzeniu zostaniemy zapoznani z warunkami służby oraz sprzętem na wyposażeniu JRG. Z miastem Grudziądzem, historią oraz walorami turystycznymi uczestników Posiedzenia w czasie wycieczki zapozna Komendant Miejski PSP oraz Prezes Koła przy KM PSP.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne uczestnictwo. Niezależnie od członków ZW i WKR oraz Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejsce.

Przezes
Zarządu Wojewódzkiego