«

»

paź 02 2011

Posiedzenie Prezydium ZW

Dnia 9 września br. w biurze Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w KW PSP w Toruniu odbyło się Posiedzenie Prezydium ZW, na którym między innymi ustalono, że II Plenum ZW odbędzie się dnia 13 października br. o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie.
Na posiedzenie zostaną zaproszeni Członkowie ZW, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół.

Prezes ZW
Włodzimierz Marasz