«

»

paź 20 2013

Informacja z VI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP Grudziądz, 10 października 2013r.

Tradycyjnie, już Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEIRP RP odbyło się jako wyjazdowe. Przedstawicieli emerytów z całego województwa gościła Komenda Miejska PSP w Grudziądzu na sali Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 ul. Strażacka 1 (dzielnica Rządz). Jeszcze przed rozpoczęciem obrad kol. Tadeusz Banach zaprezentował cyfrowym rzutnikiem zdjęcia z wycieczki, którą zorganizował K-PZW dla prezesów Kół w dniach 23 – 25.09.2013r.
Otwierając obrady, Prezes K-PZW przywitał przybyłych członków ZW, WKR, Prezesów Kół oraz gości w osobach:

 • st. bryg. Bogdana Sowińskiego Z-cę K-PKW PSP,
 • bryg. Janusza Halaka Naczelnika Kadr KW PSP,
 • bryg. ks. Zenona Rutkowskiego Kapelana Strażaków,
 • st. bryg. Leszka Głowackiego Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu,
 • mł. bryg. Dariusza Sengerskiego Z-cę KM PSP w Grudziądzu,
 • mł. bryg. Piotra Kołtackiego D-cę JRG Nr 2 w Grudziądzu.

Rozpoczęto bardzo uroczyście bo od wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom ZEiRP RP. Postanowieniem nr 6/OP/2013 z 03.06.2013 Minister Spraw Wewnętrznych nadał:
Srebrne odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 1. Gierszewski Zenon – Koło przy KP PSP w Tucholi,
 2. Warmiński Piotr – Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim.

Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 1. Fabisiak Włodzimierz – Koło przy KW PSP,
 2. Henryszewski Ryszard – Koło przy KP PSP w Wąbrzeźnie,
 3. Kędziorski Ireneusz – Koło przy KP PSP w Brodnicy,
 4. Pacan Czesława – Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
 5. Suwisz Zbigniew – Koło przy KP PSP w Brodnicy,
 6. Szpręglewska Genowefa – Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
 7. Ziarnowski Ireneusz – Koło przy KP PSP w Inowrocławiu.

Wręczenia odznaczeń dokonał Z-ca K-PKW PSP st. bryg. Bogdan Sowiński w asyście Prezesa K-PZW ZEiRP Włodzimierza Marasza.
Uchwałami nr 12 z 13.03.13 i 15 z 16.06.13 Prezydium ZG ZEiRP RP nadało odznaki honorowe „Zasłużony dla Związku EiRP RP”:

 1. Kędziorski Ireneusz – Koło przy KP PSP w Brodnicy,
 2. Przybylak Konrad – Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
 3. Walter Lambert – Koło przy KW PSP.

Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes K-PZW ZEIRP Włodzimierz Marasz w asyście Z-cy K-PKW PSP st. bryg. Bogdana Sowińskiego.
Zanim przystąpiliśmy do realizacji programu, głos zabrał Gospodarz, st. bryg. Leszek Głowacki Komendant Miejski w Grudziądzu. Przywitał wszystkich uczestników i zapoznał z miastem oraz powiatem przedstawiając sprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz atrakcjami turystycznymi, z którymi zostaniemy zapoznani.
Przedstawiając sprawozdanie z działalności od ostatniego Posiedzenia, które odbyło się 18 kwietnia 2013 r w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Toruniu na ul. Olsztyńskiej, Prezes ZW przedstawił następujące tematy:

 • społeczny protest obywatelski w obronie funduszu socjalnego,
 • wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 18 maja 2013 w Kruszwicy,
 • odznaczenia dla działaczy naszego Związku,
 • udział Prezesa oraz Przewodniczącego WKR w posiedzeniu Zarządu Głównego w Sieradzu w czerwcu 2013,
 • trzy posiedzenia Prezydium K-PZW,
 • pierwsza wycieczka zorganizowana prze ZW dla aktywu Kół 23-25 września 2013 (Łódź, Częstochowa, Oświęcim, Kraków, Wieliczka).

Wyniki kontroli WKR przeprowadzonej dnia 24 kwietnia 2013 r, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącego, przedstawiła Sekretarz – Kol. Teresa Sławatycka. Uwagi Komisji to:

 • brak części „oświadczeń o odpowiedzialności materialnej skarbników Kół” – termin uzupełnienia do końca roku,
 • brak instrukcji „Zasad gospodarki finansowej”. Skarbnik ZW rozdał Kołom w dniu Posiedzenia.

Następnie głos zabrał Z-ca K-PKW PSP st. bryg. Bogdan Sowiński, który przekazał życzenia od Komendanta Wojewódzkiego oraz podziękowania za aktywność w działalności Związku na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Zapewnił o swojej serdeczności i gotowości pomocy. Życzył udanych obrad oraz udanej wycieczki po Grudziądzu.
Dużo kontrowersji, pytań i gorącej dyskusji każdorazowo wynika przy omawianiu spraw socjalnych. Przewodniczący Komisji bryg. Janusz Halak przedstawił wyniki ostatnich posiedzeń komisji oraz odpowiadał na pytania. Poinformował o decyzji Komendanta Wojewódzkiego w sprawie objęciem dofinansowania członków rodzin uczestniczących w imprezach kulturalno-oświatowych.
Prezes Koła przy KM, kol. Gerard Mroczyński przedstawił skład Zarządu oraz bogatą działalność i osiągnięcia. Grudziądzkie Koło jest największym w województwie.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan składek członkowskich i zwrócił się z apelem o terminowe wpłaty, tj. najpóźniej do końca roku, najlepiej przelewem na konto ZW. Każdy Prezes Koła otrzymał Instrukcję – Zasady gospodarki finansowej do wprowadzenia jej w życie i stosowania.
Na zakończenie Prezes ZW przypomniał najważniejsze zadania do wykonania, na najbliższy okres:

 • uregulowanie składek członkowskich,
 • przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych,
 • sporządzenie sprawozdań,
 • przygotowanie wniosków na odznaczenia,
 • udzielenie informacji o funduszu socjalnym oraz pomocy w zakresie sporządzania wniosków najbardziej potrzebującym kolegom.

Koło przy KP PSP w Chełmnie zadeklarowało chęć organizacji VII Plenum, które odbędzie się na wiosnę 2014 r. Przyjęto z zadowoleniem. Serdecznie dziękujemy!
Po krótkiej przerwie inicjatywę przejęli Gospodarze. Wszyscy uczestnicy wsiedli do autokaru i wyjechaliśmy z przewodnikiem na Błonia Nadwiślańskie, w celu zwiedzania Starego Miasta i wystaw w Muzeum. Ponad 700 letnia burzliwa historia Grudziądza pozostawiła trwały ślad w postaci wyjątkowych zabytków. Pieszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Zespołu Spichlerzy nad Wisłą a następnie mury miejskie , Góra Zamkowa, muzeum, zabytkowe kamieniczki i kościoły aż dotarliśmy do centrum na Rynek, gdzie pod pomnikiem Żołnierza zrobiliśmy pamiątkowe grupowe zdjęcie. XIV wieczną Bramą Wodną wróciliśmy do autokaru.
Po wspólnym posiłku wróciliśmy do JRG gdzie podziękowaliśmy Komendantowi Miejskiemu a za Jego pośrednictwem wszystkim zaangażowanym w tak profesjonalną organizację naszych obrad i wspaniałą gościnę. Gospodarze uhonorowali wszystkich pamiątkami z Grudziądza.
Posiedzenie protokołowała Sekretarz ZW Ewa Gołumska.

Informację sporządził
Włodzimierz Marasz