«

»

lut 14 2014

Zebranie sprawozdawcze w Brodnicy

7 lutego 2014.r o godz. 17.30 odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła przy Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy.
Na zebranie przybyło ponad 40 członków oraz goście:
– Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW Włodzimierz Marasz,
– Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Waldemar Szrull.
Zebranie otworzył Prezes Koła Ireneusz Kędziorski a prowadził Zbigniew Suwisz.
Zebrani z uwagą wysłuchali sprawozdań oraz planów na rok 2014, które przedstawił Prezes Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Aktualne sprawy przedstawił Komendant Powiatowy oraz Prezes K-P ZW.
Zdjęcia: Ireneusz Kędziorski.

Sporządził
Włodzimierz Marasz