«

»

gru 30 2013

Wznowienie działalności Koła przy KP PSP w Rypinie

Po kilkuletnie przerwie dnia 21 grudnia 2013 r w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie z udziałem Z-cy Komendanta Powiatowego asp. sztab. Krzysztofa Każmierkiewicza oraz st. kpt. Tomasza Sokołowskiego prowadzącego sprawy emeryckie w Komendzie odbyło się spotkanie na które przybyło 18 emerytów i rencistów.
Postanowiono reaktywować emerycką działalność, powołano Koło i wybrano Zarząd w następującym składzie:

  1. Ziemnicki Jędrzej – Prezes,
  2. Rogoziński Andrzej – V-ce Prezes,
  3. Tatkowski Jan – Skarbnik.

Podczas spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku podzielono się opłatkiem i złożono życzenia.
Gratulujemy Koleżankom i Kolegom z Rypina i życzymy owocnej działalności.

Prezes ZW
Włodzimierz Marasz