«

»

wrz 24 2015

Kol. Kol. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Kół

Serdecznie zapraszam na II Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się w środę dnia 14 października 2015r. o godz. 10.00
w sali Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Włocławku ul. Rolna 1 w której powita nas
Pan st.bryg. mgr inż. Robert Majewski Komendant Miejski PSP.
W programie:

  1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”.
  2. Wręczenie aktów powołania członkom Zarządu Wojewódzkiego i WKR wybranych na V WZD.
  3. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
  4. Plan pracy na V kadencję.
  5. Nowe wytyczne Zarządu Głównego obowiązujące od 2016r.
  6. Działalność socjalna – informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy KW PSP.
  7. Działalność Koła przy KM PSP w Włocławku.
  8. Dyskusja i podjęcie uchwał.

Po obradach zostaniemy zapoznani z obiektami KM i JRG.
Tradycyjnie już drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę – tym razem zwiedzimy tamę i elektrownię w Włocławku, którą poleca nam Komendant Powiatowy wspólnie z Prezesem miejscowego Koła Kol Dariuszem Politowskim.
Bardzo proszę o niezawodne i punktualne przybycie.
Niezależnie od członków ZW, WKR i Prezesów Kół, dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejce.
Z Komendy Wojewódzkiej wyjedzie autobus o godz. 8.00. Chętni, proszeni są o zgłoszenie do Kol. Ewy Gołumskiej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes W. Marasz