«

»

wrz 09 2017

Z a p r o s z e n i e

Kol. Kol. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Kół.

Serdecznie zapraszam na 6-te Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się w czwartek dnia 21 września 2017 r o godz. 10.00 w klimatyzowanej sali dowódczo – sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie ul. Łunawska 3a. Udział w Posiedzeniu zapowiedział Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak.
W programie:
1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.
2. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”.
3. Wystąpienie st. bryg. Karola Utraty Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie.
4. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
5. Działalność socjalna – informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej przy KW PSP.
6. Działalność Koła przy KP PSP w Chełmnie – kol. Sławomir Stefański Prezes Koła.
7. Opłacalność składek – informacja Skarbnika ZW.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał.
Po obradach zostaniemy zapoznani z modernizacją budynku Komendy Powiatowej oraz zmianami w wyposażeniu JRG w sprzęt.
Tradycyjnie drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę. Będzie to już 18 wycieczka – historia i nieznane nam zabytki Chełmna.
Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes
Włodzimierz Marasz