«

»

mar 30 2022

Wyjazdowe Plenarne Posiedzenie K.P.O.W. ZEiRP RP w Świeciu

Kol. Kol.
Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
Prezesi Kół
Serdecznie zapraszam na wyjazdowe Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, które odbędzie się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu ul. Mieczysława Petelskiego 1 
w wtorek, dnia 26 kwietnia 2022 r o godz. 10.00.
W programie:
1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla ZEiRPRP”.
3. Wystąpienie st. bryg. Piotra Tkaczyńskiego Komendanta Powiatowego w Świeciu.
4. Informacja Prezesa ZOW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
5. Protokół z kontroli WKR – kol. Janusz Kopczyński.
6. Informacja z działalności Zarządu Głównego ZEiRP RP – Członek ZG kol. Sławomir Stefański.
7. Sprawozdania Kół za 2021 r – kol. Marek Węglerski.
8. Realizacja składek członkowskich – kol. Piotr Warmiński.
9. Plan podziału w 2022 r funduszu socjalnego – informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej KW.
10. Dyskusja.
Po obradach D-ca JRG zapozna nas z obiektami Jednostki oraz wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt. Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie. W przypadku niemożności uczestnictwa, proszę o zapewnienie zastępstwa. Dla każdego Koła przydziela się dodatkowo 1 miejsce pod warunkiem imiennego zgłoszenia telefonicznie do Sekretarza OW kol. Marka Węglerskiego /604 539 227/ do 20.04.2022. Również proszę zgłosić kierowców. Transport uzgadniać z Komendantami Powiatowymi z uwzględnieniem ew. łączenia wyjazdów z sąsiednimi Kołami.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz