«

»

gru 02 2019

Wnioski o odznaki MSWiA „Zasłużony dla Ochrony Ppoż.”

Dzisiaj, tj. 2.12.2019r. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki wystosował do Komendantów Miejskich i Powiatowych pismo określające wymogi oraz termin – 13.12.2019r., wniosków o nadanie odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Emeryci zostali w tym piśmie również wymienieni. Prezesi Kół posiadających kandydatów powinni się zwrócić do Komend aby sporządzili wniosek i ujęli na liście wysyłanej do KW. Bardzo proszę o niezwłoczne działanie.

Prezes
Włodzimierz Marasz