«

»

sty 29 2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła ZEiRP RP w Wąbrzeźnie

W piątek 25 stycznia 2019r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie. W spotkaniu wziął udział jako zaproszony gość Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie st.bryg. Janusz Woźniak. Gościa oraz przybyłych członków koła przywitał Prezes Janusz Kopczyński. Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczemu przewodniczył Marek Węglerski. Ustępujący Zarząd oraz Komisja Rewizyjna przedstawili sprawozdania z działalności za mijającą kadencję oraz roczny plan działalności i budżetu.
W wyniku wyborów nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
Janusz Kopczyński – Prezes
Marek Węglerski – V-ce Prezes
Mieczysław Chrapiński – Sekretarz
Ryszard Henryszewski – Skarbnik
Anna Węglerska – Członek Zarządu – Kronikarz

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Stefan Pyć – Przewodniczący
Roman Grabowski – Sekretarz
Witold Miklikowski – Członek

Wybrano również delegatów na VI Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Toruniu w osobach: Janusz Kopczyński, Marek Węglerski, Mieczysław Chrapiński i Ryszard Henryszewski.

Tekst: Marek Węglerski
Zdjęcia: Anna Węglerska

Zarząd: od lewej M. Węglerski, A. Węglerska, J. Kopczyński, R. Henryszewski

Komisja Rewizyjna: od lewej W. Miklikowski, S. Pyć, R. Grabowski.