«

»

gru 12 2015

Uroczyste spotkanie opłatkowe w Grudziądzu

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu organizuje uroczyste spotkanie opłatkowe, w środę dnia 16 grudnia 2015 r. o godz. 11 w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Grudziądzu przy ul. Strażackiej.

Prezes
Gerard Mroczyński