«

»

gru 13 2019

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Wąbrzęźnie

12 grudnia 2019 roku w Restauracji „Stary Młyn” odbyło się świąteczno-noworocznego spotkanie członków Koła ZEiRP RP w Wąbrzeźnie. Obecni na spotkaniu byli :
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie st.bryg. Janusz Woźniak
– Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna – Wojciech Trzciński
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wąbrzeźnie dh. Jarosław Herbowski.
– Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie Pan Stanisław Kwiatkowski.
– oraz członkowie Koła.
Uroczystość otworzył Prezes Koła Janusz Kopczyński witając przybyłych członków koła oraz zaproszonych gości. Wręczono legitymacje nowym członkom koła, Paniom Annie Zaleśnej i Elżbiecie Kopczyńskiej. Kolegom Stanisławowi Supernakowi i Henrykowi Kochańskiemu wręczono listy gratulacyjne dla Członków Założycieli naszego koła i pamiątkowe medale 20 – lecia koła, które otrzymali również nowi członkowie i Z-ca Burmistrza. Bukiety kwiatów i życzenia z okazji 75 urodzin przekazano Irenie Szuleckiej i 70 urodzin Bożenie Rudzińskiej.
Część oficjalną zakończyło podzielenie się opłatkiem, po czym przystąpiono do ucztowania.