«

»

sty 10 2017

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Sępólnie Krajeńskim

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim.

Dnia 9 grudnia 2016 r. w Barze ,,ZACISZE” przy ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne dla członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim. W spotkaniu oprócz strażaków emerytów uczestniczyli również zaproszeni goście:
1. Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim st. kpt. mgr Tomasz Kabat
2. Prezes Kuj. – Pom. Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Wł. Marasz
3. D – ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. mgr inż. Robert Liss
4. Były Komendant Powiatowy PSP st. kpt. mgr inż. w st. spocz. Leszek Grugel
Spotkanie otworzył V-ce Prezes Koła kol. Janusz Metzmacher, który powitał gości i emerytów składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Zaproszeni goście w swych wystąpieniach nawiązali do podsumowań roku 2016 oraz dołączyli do życzeń swych przedmówców. Następnie przy słowach kolędy podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W dalszej części spotkania miłym akcentem było wręczenie kol. Mieczysławowi Rzepka odznaki ,,Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” nadanej przez ZG ZEiRP RP. Wręczenia dokonał Prezes ZW ZEiRP RP kol. Włodzimierz Marasz. Po części oficjalnej zasiedliśmy do stołów zastawionych tradycyjnymi daniami wigilijnymi wysłuchując dźwięków kolęd. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła i świąteczna atmosfera.

PW