«

»

paź 19 2020

Kontrola Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

W dniach 27-29 sierpnia 2020 r. Wojewódzka Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za 2019 r. oceniając działalność statutowa oraz finansową.
Kontrolę prowadzono w oparciu o przekazane materiały w formie elektronicznej przez Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, w związku z brakiem możliwości skontrolowania dokumentów w siedzibie Związku ze względu na panującą pandemię koronawirusa.
W protokole Komisja stwierdza:
– do prowadzenia dokumentacji z działalności ZOW Komisja nie wnosi zastrzeżeń,
– w Posiedzeniach ZOW oraz Prezydium brał udział każdorazowo Przewodniczący WKR,
– wydatki związane z bieżącą działalnością ZOW nie budzą zastrzeżeń.

Przewodniczący WKR
Janusz Kopczyński