«

»

lut 10 2018

Informacje do Biuletynu KG PSP za 2017 r.

Kujawsko–Pomorski ZW przygotowuje informację na temat działalności Związku w 2017 r. Proszę Kolegów Prezesów Kół o krótkie przedstawienie najciekawszych osiągnięć w Kołach, znaczących jubileuszy członków (imiennie), udzielanej pomocy poszkodowanym, wycieczek itp. Powyższe zostanie przekazane do Zarządu Głównego do wykorzystania w Biuletynie Informacyjnym KG PSP. Bardzo proszę o przesłanie na adres Prezesa ZW lub Zarządu Wojewódzkiego w terminie do poniedziałku 19 lutego 2018 r.

Prezes ZW
Włodzimierz Marasz