«

»

lip 02 2023

Dzień Strażaka w Grudziądzu

Dnia 15 maja 2023 roku w sali bankietowej „AMUZA” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka oraz Walne Zebranie członków Koła ZEiRP RP na którym podjęto Uchwały: w sprawie nadania godności Członka Honorowego dla kol.Czesławy Pacan i Kol. Zdzisława Trzcińskiego , w sprawie zwiększenia stanu osobowego Zarządu Koła – dobrano Kol. Krzysztofa Klimaszewskiego oraz w sprawie regularnego opłacania składek członkowskich.
W spotkaniu brała udział także delegacja z Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu na czele z Z-cą Komendanta Miejskiego mł.bryg. Tomaszem Zdrojewskim.
Podczas spotkania wręczono akty nadania godności członka Honorowego oraz listy gratulacyjne . Uroczystość w której wzięło udział 59 członków naszego Koła upłynęła w miłej rodzinnej atmosferze.

Tekst – Janusz Czepek
Zdjęcia – Kazimierz Traciak