«

»

maj 29 2024

Dzień Strażaka w Grudziądzu

Dnia 21 maja 2024r. w sali bankietowej „AMUZA „odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Strażaka” członków Koła ZEiRP RP w Grudziądzu . W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście:
– Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego ZOW Mieczysław Chrapiński.
– D-ca JRG I – bryg. mgr. inż. Rafał Rusoń.
– D-ca JRG II – bryg. mgr. inż. Paweł Korgol.
Na wniosek Zarządu Koła w Grudziadzu Prezydium Zarządu Głównego przyznało odznakę honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla Jana Czaplewskiego.
Odznakę wręczył Przedstawiciel władz krajowych ZEiRP RP – Janusz Czepek w asyście Sekretarza Mieczysława Chrapińskiego.
Następnie Prezes Zarządu Koła w Grudziądzu Janusz Czepek i Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego ZOW – Mieczysław Chrapiński
wręczyli Medale Za Zasługi dla Koła w Grudziądzu Kol. Kol.:
– Jaskulski Eugeniusz, Przanowski Andrzej, Wołoszyn Ignacy i Wiśniewski Zdzisław
oraz listy gratulacyjne z okazji urodzin:
– 80 lat – Kol.Makowski Henryk.
– 60 lat – Kol. Karwasz Jerzy.
– 60 lat – Kol. Fabiński Jerzy.
Uroczystość upłynęła w miłej rodzinnej atmosferze.
W spotkaniu wzięło udział 70 członków naszego Koła.

Tekst – Prezes Zarządu Koła – Janusz Czepek
Zdjęcia – Kol. Kazimierz Traciak i Kol. Piotr Kołtacki.