«

»

cze 08 2021

Trzecie Plenarne Posiedzenie VI kadencji

Kol. Kol.
Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
Prezesi Kół.

    Serdecznie zapraszam na 3-cie Plenarne Posiedzenie VI kadencji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, które odbędzie się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie ul. Sportowa 7 tel. 52 3848261
                             w środę, dnia 30 czerwca 2021 r o godz. 10.00.
W programie:
1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla ZEiRPRP”.
3. Wystąpienie st. bryg. Sławomira Murawskiego Komendanta Powiatowego w Nakle n. Notecią oraz Gości.
4. Informacja Prezesa ZOW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
5. Sprawozdanie WKR – kol. Janusz Kopczyński.
6. Rejestracja Oddziału w KRS – kol. Tadeusz Milewski.
7. Informacja z działalności Zarządu Głównego ZEiRP RP – Członek ZG kol. Sławomir Stefański.
8. Sprawozdania Kół za 2019 i 2020 r – kol. Marek Węglerski.
9. Składki członkowskie -kol. Piotr Warmiński.
10. Nowy plan podziału funduszu socjalnego – informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej KW.
11. Historia Koła przy JRG w Szubinie – Prezes Koła kol. Jan Rosikiewicz
12. Dyskusja.
     Po obradach bryg. Mariusz Mantych D-ca JRG zapozna z obiektami Jednostki oraz wyposażeniem w sprzęt JRG.
W czasie drugiej części naszego spotkania, „turystycznej”, poznamy Muzeum Płetwonurków, Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz złożymy wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstania Wlkp.
     Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie. W przypadku niemożności uczestnictwa, proszę o zapewnienie zastępstwa.
Transport uzgadniać z Komendantami z uwzględnieniem ew. łączenia wyjazdów z sąsiednimi Kołami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Włodzimierz Marasz
Prezes K-P OW ZEiRP RP